Maskinsvärd - EW

EW (Extra Wide) är ett homogent maskinsvärd med 10 mm slits. Svärdet är utformat för energiaggregat och aggregat för flerträdshantering. Svärdet är extra starkt och dess unika form förhindrar att kedjan hoppar av.

 

 

EW-SVÄRD 10 MM SLITS FÖR 1.6 MM KEDJA

 

 

EW-SVÄRD MED 10 MM SLITS FÖR 2.0 MM KEDJA

Fäste 00 = 4 hål
10-12 drivhjulskuggar
EW700-75
Fäste 10 = 4 hål
13-15 drivhjulskuggar
EW710-64
Fäste 00 = 4 hål
10-12 drivhjulskuggar
EW2700-46
EW2700-47
EW2700-54
EW2700-64
EW2700-75
Fäste 10 = 4 hål
13-15 drivhjulskuggar
EW2710-64

Prenumerera på vårt nyhetsbrev