Maskinsvärd .404"

Vi vågar påstå att vi har marknadens bredaste utbud av maskinsvärd!

Se produktfilter

STARKARE. TÅLIGARE. SMARTARE.

Produktserien Blue Line är resultatet av mer än 30 års utveckling, testning och tillverkning av maskinsvärd för den professionella avverkningsindustrin. Vi erbjuder även kedjor, drivhjul, noshjul, märkfärg samt en mängd olika produkter för kedjehantering.

Produkt-720x300-404-med-spegling-open-end.png

Blue Line .404"

 

Vi introducerar nu "OPEN END" (öppen bakände) för alla svärd med 15 mm slits. De är STARKARE. TÅLIGARE. SNABBARE än tidigare.


Blue Line finns för både 2.0 och 1.6 mm kedja samt i många varianter med 2 eller 4 fästhål.

Produkt-720x300-xl-806-811-blueline-open-end.png

Blue Line XL .404"

 

BLUE LINE XL- ett bredare och ännu mer stabilt skördarsvärd.

XL-svärden finns även de med "OPEN END" (öppen bakände). STARKARE. TÅLIGARE. SNABBARE än tidigare.

EW700_blueline.jpg

Maskinsvärd - EW .404"

 

EW (Extra Wide) är ett homogent maskinsvärd med 10 mm slits. Svärdet är utformat för energiaggregat och aggregat för flerträdshantering.

Svärdet är extra starkt och dess unika form förhindrar att kedjan hoppar av.

Produkt-720x300-energy-med-spegling-open-end

Maskinsvärd - Energi .404"

 

Vi har lösningen för dig som vill öka din produktivitet. Med vårt Energisvärd skyddas kedjan från skador samtidigt som antalet kedjeavhopp minimeras.

Vi fabriksmonterar sköldarna på valfritt .404"-svärd enligt kundorder.