Arkiv

Nya robotcellen i drift - nu ökar vi kapaciteten

I somras monterades taket av för att kunna lyfta ner en ny robotcell till en nygjuten betongplatta i fabriken på Iggesund Forest i Strömsbruk utanför Hudiksvall. Sedan dess har den tolv ton tunga robotcellen installerats och provkörts och i dagarna tas den i bruk för produktion.

Investeringen på drygt sex miljoner kronor är den enskilt största som företaget gjort.

– Investeringen består av en fleroperationsmaskin som med hjälp av en robot hanterar och utför flera moment samtidigt förutom laddning och tömning, vilket innebär en rejäl effektivisering och skapar kapacitet för att kunna producera större volymer, säger Erik Molin, platschef sedan tre år.

Iggesund Forest är världens näst största tillverkare av maskinsvärd till det mekaniserade skogsbruket. Endast amerikanska Oregon är större. I Skandinavien är man den största och enda tillverkaren med egen produktion.

– Inte illa för att vara ”en liten röd stuga i Strömsbruk”, säger Erik Molin och skrattar.

 

Platschef Erik Molin vid nyinvesteringen som ska ge Iggesund Forest ytterligare kliv ut i värden.

 

Efterfrågan på maskinsvärd av god kvalitet har ökat och nu spänner Iggesund Forest, som ingår i P.Wikström-koncernen tillsammans med Olofsfors AB, bågen ytterligare. Investeringen är den klart största enskilda satsningen som det trettioåriga företaget gjort. Stämningen i fabriken är positiv och stoltheten över produktionen, den nya robotcellen och satsningen är påtaglig.

– Det är ett fantastiskt gäng som jobbar här, säger Erik Molin.

Många av de 22 medarbetarna i Strömsbruk har varit delaktiga i innovationsprocessen med den nya robotcellen. Gustav Nyrén, ansvarig för produktionsteknik, är den som projektlett investeringen och varit länken mellan Iggesund Forest och det företag i Mora som byggt robotcellen. Han menar att de positiva effekterna av robotcellen inte enbart gäller effektivisering och volymökning.

 

Urban Lindholm, försteman i tillverkningen, och Gustav Nyrén, projektledare för investeringen.

 

– Även arbetsmiljön påverkas väsentligt. Tidigare har vi haft många manuella lyft som nu elimineras, vilket minskar risken för personalskador. Vårt arbetsmiljöombud har varit med i hela processen, liksom vår försteman för fräsningen, och deras erfarenhet och kunskap har bidragit till den lösning vi valt.

En av de senast anställda är Pernilla de Pablos. Hon började med att trycka svärd och att klippa kedjor, och sedan en tid är hon montör på monteringen. Hon trivs väldigt bra på sin nya arbetsplats och ser bara fördelar med nysatsningen.

– Det finns ett bra tänk med att minska de tunga lyften och skapa ett bättre flöde, menar hon.

Hon har följt processen sedan i somras, då allt började synas i fabriken. Att få in robotcellen, som är elva meter lång, nio meter bred och fem meter hög, i fabriken var en upplevelse i sig.

– Då hände allt på en gång med att bila golv, lyfta tak, få in den nya robotcellen och sedan bygga nytt tak, och det har varit häftigt att följa det. Det känns jättebra, och det blir mycket smidigare för alla oss som jobbar. Och det roligaste av allt är att man satsar! När stora firmor försvinner från vårt område så är det de här mindre som kommer i stället, med arbetstillfällen som poppar upp, och det är jättehäftigt!

 

Montören Pernilla de Pablos tycker att det roligaste av allt är att Iggesund Forest satsar så stort.

 

Förutom den nya robotcellen satsar Iggesund Forest på produktutveckling. Tillsammans med Skogforsk, svenskt skogsbruks forskningsinstitut, och företaget V-Cut driver de ett forskningsprojekt som utvecklar ett helt nytt svärd. Svärdet, som kallas just för V-Cut, minskar risken för kapsprickor, vilket i sin tur gör att sågverketkan ta tillvara en större mängd av trädet.

– Det är stora pengar det handlar om för svensk skogsindustri, menar Erik Molin. Bara i Sverige går närmare en miljard kronor till spillo varje år!

Hemligheten bakom V-Cut är att svärdsbladet har en markerad v-profil, som förhindrar större kapsprickor i trädstamen vid avverkning.

– V-Cut-svärdet är unikt på marknaden och vi är mycket stolta över att vara med och utveckla det. Svärdet kommer ut på marknaden under 2016 och vi tror att det kommer att betyda mycket för Iggesund Forest fortsatta utveckling!

Den nya robotcellen, V-Cut och den fantastiska personalen gör Iggesund Forest till ett lokalt företag med stor framtidstro. Redan säljer man svärd över stora delar av världen och med den nya anläggningen öppnas nya spännande marknader.

Roboten sköter effektivt tillverkningsprocessen av svärd genom att göra många saker samtidigt.

Bearbetningsdelen av robotcellen.

Kameror i taket talar om för roboten exakt hur bladen för påfyllnad är placerade.

Roboten byter effektivt verktyg när den behöver hämta nya svärd och med ”sugpropparna” hanterar den ett par svärdsblad åt gången.

För mer information om V-Cut, läs här

Tillbaka